הוספת "חידה" לחדר בריחה בטופס גוגל

הוספת "חידה" לחדר בריחה בטופס גוגל

כיצד ניתן להפוך טופס גוגל לחדר בריחה דיגיטלי? באמצעות שימוש בשאלה מסוג תשובה קצרה. לאחר שהגדרנו את השאלה, יש להשתמש באפשרות "אימות של תשובה". האימות יאלץ את המשתמשים שלנו להזין רק את התשובה הנכונה. התשובה יכולה להיות טקסט/מספר/ אורך או ביטוי רגולרי. שימו לב: במידה ולא נזין טקסט ל"התאמה אישית של טקסט שגיאה" - המשתמשים יוכלו לראות את התשובה הנכונה במידה ושגו.
הוספת "חידה" לחדר בריחה בטופס גוגל